Szkolenie z zamówień publicznych 2021

 

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z 5 dniowym szkoleniem
 
 
 
Nowe Zamówienia Publiczne – najczęstsze błędy i problemy w toku kontroli. Kluczowe zmiany, nowe procedury i różnice z dotychczasowym stanem prawnym.
 

Termin: 02-06.08.2021r. – 5 dni po 3h dziennie od 9:30 (szkolenie zostało tak przygotowane, aby była możliwość wzięcia udziału we wszystkich 5 dniach lub w pojedynczych sesjach w wybrane dni)
Specjaliści:
Paweł Trojan
Prawnik, w latach 2008 - 2010 specjalista Urzędu Zamówień Publicznych w Departamencie Kontroli Doraźnej
a w 2010-2020 członek Krajowej Izby Odwoławczej (w tym w latach 2013-2016 pełnił funkcję Prezesa Izby).
Joanna Marczewska
Prawnik, doktorantka, w latach 2010-2014 pracowała w Departamencie Kontroli Zamówień Współfinansowanych z UE, obecnie pełnomocnik stron w postępowaniach odwoławczych przed KIO
oraz doradca zamawiających i konsultantka wykonawców.
Agnieszka Sadowska
Prawnik, pracowała w Departamencie Kontroli Zamówień Współfinansowanych z UE, obecnie prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publiczne, doradza zamawiających i konsultant wykonawców.
Koszt:
  • 5 dni: 650zł brutto
  • Wybrana pojedyncza sesja danego dnia: 195zł brutto
W cenie materiały szkoleniowe oraz certyfikat.
Sesja I: Najważniejsze zasady zamówień publicznych i przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne.  
1. Podział zamówień na bagatelne, krajowe i unijne – progi kwotowe - jak i kiedy agregować zamówienia?
2. Definicje i zasady w tym best value for money – nowe obowiązki zamawiającego weryfikowane w kontroli.
3. Planowanie zamówień i polityka zakupowa państwa – brak aktualizacji planu podstawą do stwierdzenia naruszeń.
4. Analiza potrzeb – kiedy trzeba ją przeprowadzić i jakie elementy weryfikuje kontrola?
5. Wstępne konsultacje rynkowe legalną formą czerpania zasobów od wykonawcy.
6. Opis przedmiotu zamówienia – brak dopuszczenia równoważności lub niesprecyzowanie parametrów równoważności.
 
Sesja II: Tryb podstawowy.
1. Negocjacje jako element postępowania – dobre praktyki.
2. SWZ (specyfikacja warunków zamówienia) i OPW (opis potrzeb i wymagań) – jakie elementy powinny zawierać i jakich błędów unikać na etapie ich tworzenia?
3. Przebieg procedury w trybie podstawowym w wariancie bez negocjacji.
4. Przebieg procedury w trybie podstawowym w wariancie z negocjacjami.
5. Kwalifikacja podmiotowa w trybie podstawowym – czy stosować procedurę odwróconą?
 
Sesja III: Badanie i ocena ofert z uwzględnieniem zmian w postępowaniach w reżimie unijnym.
1. Etapy postępowania przetargowego – przedmiotowa i podmiotowa sfera oferty.
2. Procedura odwrócona.
3. Kryteria oceny ofert – najczęstsze zarzuty kontrolne, ranking wykonawców.
4. Przesłanki odrzucenia ofert i unieważnienia postępowania.
5. Kwalifikacja podmiotowa - stare zasady nowe problemy.
 
Sesja IV: Komunikacja elektroniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Forma złożenia oferty, JEDZ i innych dokumentów.
2. Środki komunikacji elektronicznej – analiza dostępnych rozwiązań i prezentacja działania Mini Portalu.
3. Podpis elektroniczny i jego walidacja – rodzaje podpisów, problemy związane z procesem weryfikacji i walidacji podpisów.
4. Najczęściej występujące błędy i metody ich rozwiązania.
 
Sesja V: Nowe regulacje w zakresie umów o zamówienia publiczne i środków ochrony prawnej.
1.Klauzule abuzywne.
2. Obowiązkowe postanowienia umowne.
3. Przesłanki zmiany umowy.
4. Waloryzacja.
5. Zmiany w zakresie środków ochrony prawnej.

Szczegółowe informacje tj. harmonogram szkolenia wraz z Kartą zgłoszenia oraz referencjami znajdziecie Państwo w załączniku maila. W razie pytań zapraszam do kontaktu pod numer 531 405 101

Zapraszamy także na inne nasze szkolenia otwarte:

14-15.07.2021 Pomoc publiczna i pomoc de minimis. M. Byliniak

21-23.07.2021 Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027 M. Byliniak

9-10.08.2021 Kontrola projektów UE M. Byliniak

 

Aby uzyskać więcej informacji o którymś ze szkoleń – zapraszam do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.