Bezpłatne szkolenia MCPS 2020

Zapraszamy na bezpłatne dla uczestników szkolenia z profilaktyki uzależnień
finansowane ze środków Mazowieckiego Centrum Prolityki Społecznej - EDYCJA 2020.