Szkolenia dla beneficjentów RPO WiM 2014-2020

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online adresowane do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020).

Warunki uczestnictwa

  • Wypełnienie interaktywnego formularza zgłoszeniowego
  • Potwierdzenie mailowe od realizatora szkolenia dotyczące zakwalifikowania się na szkolenie oraz instrukcja zalogowania się do platformy szkoleniowej
  • Liczba miejsc ograniczona

Zgłoś nieobecność

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na szkoleniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.
Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Więcej informacji

e-mail: szkolenia@crps.pl
tel.: 533 316 131

REKRUTACJA NA SZKOLENIA>>>