Szkolenie

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - I termin

  • Kategoria: Szkolenia

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Warszawa

10/10/2018

 

 

 

 • Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem rekrutacji.
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny, w tym: materiały szkoleniowe, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona.
 • Celem szkolenia jest wsparcie beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w zakresie pomocy publicznej.
 • Szkolenie skierowane jest do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
 • Opis zakresu tematycznego: omówienie instrumentów realizowanych w ramach poszczególnych priorytetów RPO WM 2014-2020, procedury udzielania pomocy publicznej, definicji MŚP zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., oraz sprawozdawczości z udzielania pomocy publicznej
 • Trener: Iwona Czaplikowska– Ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studia podyplomowe na UŚ i Uniwersytecie Kentucky w Lexingron (USA).  Posiada 20 lat doświadczenia w realizacji usług szkoleniowych i doradczych dla różnorodnych grup odbiorców z zakresu pomocy publicznej oraz zasad ubiegania się o wsparcie finansowe i realizacji projektów współfinansowanych z środków pomocowych UE. Zrealizowała ponad 1000 godzin szkoleń z tego zakresu dla projektodawców i beneficjentów, instytucji wdrażających programy operacyjne oraz jednostek samorządu terytorialnego.
 • Formy prowadzenia zajęć: omawianie slajdów, dyskusja grupy, warsztaty praktyczne
 • Kontakt w przypadku pytań: tel.  533 343 637, e-mail: specjalistyczne@mazowia.eu
 • Miejsce i termin szkolenia: 10.10.2018 r.- Warszawa
 • Rekrutacja na szkolenie trwa do 09.10.2018 r., do godz. 11.00 z zastrzeżeniem, że lista uczestników może zostać zamknięta przed tym terminem w przypadku braku wolnych miejsc.
 • O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Pobierz regulamin szkoleń >>>

 

Pobierz program szkoleń >>>

Zapisz się na szkolenie