Praca

Trener - Zespoły interdyscyplinarne

    • Kategoria: Trener
    • Województwo: Mazowieckie

Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych PILNIE poszukuje trenerów do poprowadzenia szkoleń pn. ,,Zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - diagnoza i pomoc".

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe magisterskie - prawo, pedagogika, praca socjalna, politologia, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie
  • ukończone specjalistyczne szkolenia w wymiarze min. 100 h w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub posiadanie min. 5 lat doświadczenia w pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • przeprowadzenie min. 400 h dydaktycznych o zakresie tematycznym: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Cv wraz z klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883)" prosimy przesyłać na adres  z dopiskiem:

MCPS1

Kategorie ofert pracy